De output bestaat uit onze resultaten, opgesplitst in twee groepen. Enerzijds de concrete producten en diensten, zoals de zes producten uit de Groene Energiefabriek en de aandeelhouderswaarde.

Anderzijds gaat het om minder tastbare bijdragen, zoals die van kennisontwikkeling, tevreden medewerkers en klanten, en het leveren van een bijdrage aan de verdere ontwikkeling van een duurzame integrale keten. Denk hierbij aan onze strategische grondstofstromen en inspanningen voor de luierfabriek. Onze resultaten zijn terug te vinden in hoofdstuk 6 t/m 9.