Als een organisatie die midden in de samenleving staat, kijken we verder dan naar alleen onze eigen resultaten en richten we ons ook op de impact die we maken. We hebben een positieve impact op het verwaarden van grondstoffen, maar oefenen ook druk uit op het milieu door gebruik van ruimte en uitstoot van C0₂ en fijnstof. Vanuit onze resultaten is de lange termijn impact op de samenleving drieledig: de waarde die we behouden en toevoegen aan een mooie, schone leefomgeving (tevreden klanten), een meer circulaire en klimaatneutrale samenleving en een aantrekkelijk, inclusief werkklimaat.

In 2020 hebben we een nulmeting uitgevoerd en een koppeling gemaakt tussen onze resultaten en impact en de SDG’s, de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. Hierdoor weten we waar we staan en welke bijdrage we kunnen leveren aan elk ontwikkelingsdoel. We hebben zeven SDG-doelen en enkele subdoelen geïdentificeerd waarop wij met onze bedrijfsactiviteiten de grootste impact leveren. Deze zijn opgenomen in het waardecreatiemodel:

  • Goede gezondheid en welzijn (SDG 3)
  • Kwaliteitsonderwijs (SDG 4)
  • Eerlijk werk en economische groei (SDG 8)
  • Ongelijkheid verminderen (SDG 10)
  • Duurzame steden en gemeenschappen (SDG 11)
  • Verantwoorde consumptie en productie (SDG 12)
  • Partnerschap om doelstellingen te bereiken (SDG 17)

Vooruitgang boeken
De SDG’s helpen ons om onze impact goed zichtbaar te maken. Ook kunnen we onze impact beter vergelijkbaar maken met andere organisaties in onze branche en daarbuiten. Om de SDG’s meer op Meerlanden te betrekken hebben we de relevante subdoelen van de gekozen SDG’s in kaart gebracht en gedefinieerd hoe we hierop inspelen.

Impact maken

Milieu
Op weg naar een circulaire en klimaatneutrale samenleving hebben wij een belangrijke bijdrage geleverd door sinds 2014 1.718 ton CO₂ minder uit te stoten met onze zakelijke voertuigen (64% rijdt op groengas of elektrisch) en bedrijfsprocessen. Met de productie van 1,85 miljoen zakken compost hebben we organische stof behouden en teruggebracht naar (moes)tuinen en akkers. Deze worden daardoor meer weerbaar tegen de effecten van klimaatverandering, zoals droogte en hevige regenval en leveren meer en gezondere producten op, zoals bloemen, groenten en fruit. Met de productie van 2,6 miljoen m3 groengas hebben wij een hernieuwbaar product geboden als alternatief voor fossiel aardgas. Op deze manier is 2,6 miljoen m3 minder fossiel aardgas gebruikt. Door het aanbieden van 2,8 miljoen kWh aan warmte aan de Arendshoeve, heeft deze 350.000 m3 minder fossiel aardgas gebruikt om in zijn warmte te voorzien. Door 1,6 miljoen liter proceswater te gebruiken voor pekelwater en straatreiniging hebben wij voorkomen dat wij eenzelfde hoeveelheid drinkwater moeten gebruiken.

 

Maatschappij
Met verschillende initiatieven, zoals ‘Lekker in je werk’ en ‘Lekker bezig!’ hebben wij onze medewerkers ondersteund in hun vitaliteit, gezondheid en welbevinden. Als inclusief werkgever hebben wij een werkplek aangeboden aan 78 mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Hiermee bieden wij hen vergelijkbare kansen als onze reguliere medewerkers. De impact die wij maken, rapporteren wij conform de richtlijnen van de internationale duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties, de Sustainable Development Goals (SDG’s). We hebben de koppeling gelegd tussen onze dienstverlening en deze SDG’s. Zo maken we onze impact goed zichtbaar en laten we zien wat wij deden om van de wereld een mooiere plek te maken.

 

Goed bestuur
We ontzorgen gemeenten op het gebied van afvalinzameling en openbare ruimte. Ook adviseren we gemeenten om de landelijke beleidslijnen te realiseren en behalen met onder andere (afval)beleid en inzamelmethodes. Tegelijkertijd werken we samen om de circulaire economie verder tot stand te laten komen. Zo delen we bijvoorbeeld kennis over duurzame ontwikkelingen bij Circulair West. Ook ontzorgen we bedrijven om hun duurzaamheidsbeleid te concretiseren.

De tevredenheid van onze klanten in 2022 over onze dienstverlening is ten opzichte van 2022 gegroeid van een 7,3 naar een 7,5 onder bewoners. Gemeenten waarderen onze dienstverlening met gemiddeld een 8,0. Bedrijfsmatige klanten waarderen onze dienstverlening met een 7,6