Ons bedrijfsmodel en onze strategie stellen ons in staat om onze (kern)activiteiten te sturen en de gewenste output te genereren.

Alles wat we doen, doen we in het kader van onze missie ‘Samen Sneller Circulair’. Vanuit onze strategie werken we aan vier strategische doelen. Voor elke doelstelling hebben we aandachtsgebieden benoemd die ons helpen de strategie uit te voeren. Ook blijven onze materiële thema’s sturend in onze strategie om ervoor te zorgen dat we ons richten op het creëren van relevante waarde voor onze stakeholders (output). Meer informatie over onze strategie en doelstellingen is te vinden in hoofdstuk 5.