Als maatschappelijke en inclusieve onderneming verwerken wij op innovatieve en vooruitstrevende wijze producten, afval- en grondstoffen. Daarnaast leveren wij energie en warmte, en zetten we ons continu in voor een schone, hele, veilige en duurzame openbare ruimte. Op deze manier levert Meerlanden in de regio een bijdrage aan een mooie en circulaire leefomgeving, voor vandaag en morgen.

We hebben onze dienstverlening gemodelleerd op basis van de richtlijnen van de ‘International Integrated Reporting Council’ (IIRC). Het waardecreatiemodel helpt ons om inzichtelijk te maken hoe wij waarde creëren, waarde behouden en waar waarde verloren gaat. Ons jaarverslag is de samenvattende rapportage waarin wij aangeven hoe wij duurzaam opereren en hoe onze strategie, governance, prestaties en vooruitzichten maatschappelijk waarde opleveren voor de korte, middellange en lange termijn. Dit is gekoppeld aan de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties voor impact op de lange termijn (SDG's). Je leest het model van links naar rechts.