Meerlanden zet zich samen met haar gemeenten en andere partners in voor een mooie en duurzame samenleving, vandaag en morgen. Onder andere met het Festival voor Hernieuwen, waar we mensen inspireren om groener en duurzamer te leven. Met het Meerlandenfonds steunen we jaarlijks vele maatschappelijke initiatieven die bijdragen aan een mooiere leefomgeving en het welzijn van mensen. Verder delen we compost uit onze Groene Energiefabriek uit aan bewoners. Daarmee bedanken we hen voor het scheiden van GFTe. Om kinderen en jongeren te leren over het belang van duurzaamheid, afvalscheiding en circulariteit bieden we lesprogramma's voor scholen en diverse activiteiten gericht op deze jongere doelgroep.

Festival voor Hernieuwen
Van duurzaam je huis inrichten tot zelf grondstoffen uit een laptop halen. Van voetballen met bladblazers tot je vergapen aan grote wagens. En van papier scheppen tot een rondleiding in de Groene Energiefabriek. Het kon allemaal op het Festival voor Hernieuwen op 24 augustus. Tijdens deze bijzondere open dag maakten 1.700 bezoekers kennis met de mensen, het materieel en de activiteiten van Meerlanden. Via een mooie mix van demo’s, theater, rondleidingen en workshops ontdekten ze op een interactieve manier de wereld áchter de inzameling van afval en inrichting en onderhoud van de openbare ruimte. Er waren natuurlijk lekkere lokale hapjes en gezellige gesprekken in de met tweedehands meubels ingerichte zithoeken op het terrein. Zo vierde Meerlanden niet alleen het jubileum met de bezoekers, maar boden we hen ook inspiratie om groener en duurzamer te leven. Ofwel, om hun eigen leefwereld te hernieuwen.

 

Meerlandenfonds
Als maatschappelijke organisatie sponsoren wij verschillende projecten in de regio. Ons Meerlandenfonds gaf dit jaar 130 verenigingen en goede doelen een steuntje in de rug. Bij de aanvragen let het Meerlandenfonds speciaal op initiatieven die zich inzetten voor een mooie en duurzame leefomgeving. Het bestuur geeft de voorkeur aan projecten of activiteiten die het milieu bevorderen en het welzijn van mensen vergroten. Dit jaar honoreerde het Meerlandenfonds ook initiatieven die zich inzetten om mensen die de eindjes lastig aan elkaar kunnen knopen te ondersteunen. Na twee jaar van digitale uitreikingen konden we in 2022 de cheques weer overhandigen op een live event. In het jaar van het 25-jarig jubileum organiseerden we twee live events om zo meer vrijwilligers te kunnen horen vertellen over de bestemming van het geldbedrag. Op 14 december overhandigden de wethouders van Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Haarlemmermeer en Ouder-Amstel cheques aan vrijwilligers uit die gemeenten in het Oude Raadhuis in Hoofddorp. Op 15 december deden de wethouders van Bloemendaal, Heemstede, Hillegom, Katwijk, Lisse, Noordwijk en Teylingen dit in Nederzandt in Noordwijk. Alle donaties zijn te zien op www.meerlanden.nl/fonds

 

Dag van de Moestuin
In navolging van de Landelijke Compostdag zijn we een aantal jaren geleden het kleinschalige initiatief ‘Dag van de Moestuin’ gestart. We stellen compost beschikbaar voor moestuinverenigingen om op die manier moestuinders nut en noodzaak van een goede kwaliteit GFTe-compost te laten ervaren. Deze natuurlijke bodemverbeteraar maken we zelf in de Groene Energiefabriek van GFTe dat bij huishoudens en bedrijven in de regio wordt ingezameld. Door de MeerCompost uit te delen, sluit Meerlanden samen met bewoners en gemeenten de lokale voedselketen; van organisch afval opnieuw naar voedsel. Ook dit jaar bezorgden we weer bij ruim honderd buurtmoestuinen, volkstuincomplexen, pluk- en schooltuinen in de regio in totaal 300.000 kilo gratis MeerCompost.

 

Educatie en voorlichting
Meerlanden introduceerde in 2013 het recycle educatieprogramma om het scheiden van grondstoffen binnen scholen te bevorderen én het scheidingsgedrag onder leerlingen te stimuleren, zowel op school als thuis. Het streven is om leerlingen te leren zo goed mogelijk te scheiden en zo weinig mogelijk restafval over te houden. Deelnemende scholen krijgen What’s up – just bin it aangeboden. Dit lesprogramma is voor Meerlanden ontwikkeld door de stichting NMCX om het onderwerp afvalscheiding op een leerzame en leuke wijze te behandelen.