Gemeenten waarderen onze samenwerking gemiddeld met een 8,0. Onderstaand een overzicht van de tevredenheid per gemeente

Onze gemeenten ervaren de samenwerking met Meerlanden als goed. Twee redenen zijn daar het belangrijkst voor, namelijk de communicatie en het meedenken. Meerlanden begrijpt de uitdagingen binnen de gemeenten en zoekt bijpassende oplossingen. Ook geven gemeenten aan dat Meerlanden betrokken is, omdat we een gezamenlijk doel hebben.

Gemeenten geven aan dat ze rekenen op de kennis van Meerlanden als het gaat om circulariteit en de toekomst van het afvalbeleid. Hierin is transparante en open communicatie zeer belangrijk. Ook is het van belang dat Meerlanden doet wat er wordt beloofd. Verder geven gemeenten aan dat daarbij rekening gehouden moet worden met de ‘couleur locale’, omdat de behoeften per gemeente nu eenmaal verschillen. Duidelijke afstemming over wat wel en niet bij onze werkzaamheden horen is daarbij noodzakelijk.

De beleidsmedewerkers zijn allen positief over de themabijeenkomsten die Meerlanden regelmatig organiseert. Zij vinden het niet alleen waardevol om kennis op te doen over de verschillende thema’s, maar zien ook de meerwaarde van het netwerken met de andere gemeenten.

Tevredenheid per gemeente Cijfer
Heemstede 8,7
Haarlemmermeer 8,3
Aalsmeer 8,3
Lisse 8,2
Hillegom 8,0
Bloemendaal 7,6
Noordwijk 7,5
Diemen 7,2
Gemiddeld 8,0