Uit het jaarlijkse bewonerstevredenheidsonderzoek blijkt dat de algemene tevredenheid is iets verbeterd naar 7,21 (7,18 in 2021). We onderzoeken de tevredenheid van bewoners op drie onderdelen: afvalinzameling, openbare ruimte en communicatie en informatie.

Afvalinzameling
Bewoners waarderen onze dienstverlening op het gebied van afvalinzameling met een 7,5. We zien dat de tevredenheid van verzamelcontainers het meest is gestegen. Dit komt door afname van het aantal bijplaatsingen in ons verzorgingsgebied. Meest benoemde verbeterpunten van bewoners zijn dan ook de netheid van ondergrondse verzamelcontainers en de netheid van de aanbiedplaats na het ledigen. Bewoners waarderen de veiligheid van de milieustraat en de digitale afvalkalender

Onderdelen 2022 2021
Minicontainer 7,8 7,5
Ondergrondse container zonder pasje 7,0 6,9
Ondergrondse container met pasje 7,5 7,3
Plastic zakken 7,3 7,3
Bovengrondse verzamelcontainers 7,3 6,8
Milieustraten 7,9 7,9
Gemiddeld 7,5 7,3

Openbare ruimte
We verzorgen de gladheidsbestrijding, straatreiniging en het onkruidbeheer. We verhelpen storingen aan en doen het onderhoud van pompen, gemalen en voeren rioleringswerken uit. Ook hebben we een eigen team voor plaag- en ongediertebestrijding. Voor een aantal gemeenten doen we ook het beheer en onderhoud van het groen en diverse servicetaken in de openbare ruimte.

Bewoners waarderen onze dienstverlening op het gebied van het beheer van de openbare ruimte met een 6,7. Werkzaamheden in de afvalinzameling worden over het algemeen hoger gewaardeerd dan onze werkzaamheden met betrekking tot het beheer van de openbare ruimte. De tevredenheid over de openbare ruimte wordt echter door meer factoren bepaald dan alleen onze onderhoudswerkzaamheden. Bewoners kijken naar het algemene beeld van de buitenruimte, terwijl allerlei verschillende factoren daar invloed op hebben, waaronder inrichting, beleidskeuze, kwaliteitsniveau en de uitvoering van dienstverlening.

Bewoners waarderen de afhandeling van ophalen van illegaal gestort vuil, gladheidsbestrijding in de winter en het legen van openbare prullenbakken. Voornaamste verbeterpunten die bewoners benoemen, zijn het schoonvegen van straten, goten en trottoirs en klein herstel aan bestrating in wijken.

Onderdelen 2022 2021
Groenonderhoud 6,7 6,6
Onderhoud reiniging straten 6,5 6,5
Straatmeubilair 6,9 7,0
Gemiddeld 6,7 6,7

Communicatie en informatie
Bewoners waarderen onze dienstverlening op het gebied van publieksinformatie en communicatie gemiddeld met een 7,5 (7,5 in 2021). Het scheidingsgedrag van bewoners heeft invloed op de kwaliteit van de afval- en grondstofstromen die wij inzamelen. Daarom zetten wij diverse communicatiemiddelen, zoals (online)campagnes, in om bewoners bewust te maken van het belang van en hen te informeren over hoe ze afval moeten scheiden. Publieksinformatie speelt een belangrijke rol in de afhandeling van klachten, vragen en opmerkingen van bewoners.

Het meest benoemde verbeterpunt is het structureel nakomen van gemaakte afspraken. Bewoners waarderen de duidelijkheid van de online afvalkalender

Gebied 2022 2021
Publieksinformatie 7,0 7,0
Communicatie(middelen) 7,9 8,0
Gemiddeld 7,5 7,5