Sinds 2000 voeren wij de dienstverlening uit in de voormalige gemeente Noordwijkerhout. Na de gemeentelijke fusie van een aantal jaren geleden tussen Noordwijkerhout en Noordwijk hebben we vanaf 2022 ook de dienstverlening in de voormalige kern Noordwijk overgenomen, inclusief personeel dat dezelfde taken kon blijven uitvoeren. Zij werken nu vanuit onze locatie in Lisse. De gemeente Noordwijk heeft in 2022 een Uitvoeringsplan afval-en grondstoffen opgesteld

Meerlanden en de gemeente Noordwijk werken samen aan de implementatie hiervan. In 2022 de voorbereiding en in 2023 zullen de meeste deelprojecten ‘live’ gaan. In totaal zijn er zeven deelprojecten gericht op het verhogen van de service op de inzameling van grondstoffen en het verlagen van de inzet op de inzameling van restafval. De verschillende deelprojecten worden onderling zorgvuldig afgestemd, zodat de bewoner er minimaal overlast van heeft.

In 2022 hebben we een vervangingsplan van ondergrondse containers in de gemeente Noordwijk opgesteld. De huidige containers zijn aan het eind van hun levenscyclus gekomen. Een aantal brengparkjes in Noordwijk wordt zes keer per week geledigd als gevolg van beperkte opslagcapaciteit. Daarom stappen we over op ondergrondse perscontainers om een capaciteitsverhoging te realiseren.