In 2022 continueerde Lisse haar beleid. Het scheidingsresultaat bleef ten opzichte van 2020 stabiel en komt uit op een mooi resultaat van onder de honderd kilo huishoudelijk restafval per inwoner

Zowel de gemeente Lisse als de gemeente Bloemendaal waren in 2022 betrokken bij de totstandkoming van het gemeenteportaal. In dit digitale portaal kunnen wij documenten als beleidsstukken en rapportages met beleidsadviseurs delen. Op dashboards zien gemeenten overzichten en statistieken van bijvoorbeeld meldingen over containers. Dit concept gaan we komend jaar verder doorontwikkelen en uitbreiden naar andere gemeenten.