Heemstede heeft nieuw afvalbeleid in voorbereiding waarbij wij de gemeente hebben ondersteund en geadviseerd. In overleg met woningcorporatie Elan Wonen zijn voorbereidingen getroffen voor het plaatsen van ondergrondse containers voor restafval en GFTe in de Provinciënwijk. De ondergrondse containers van PBD en Papier die in 2021 zijn geplaatst hebben positief resultaat geboekt. Er zijn 75% minder meldingen geweest over volle ondergrondse containers. In 2022 is daarom besloten om ook op Valkenburgerplein een perscontainer voor papier te plaatsen

Met de gemeente zijn we in overleg om de verkeersveiligheid op de milieustraat in Heemstede te verbeteren. De particuliere en bedrijfsmatige logistieke stromen lopen nu nog door elkaar. Dit is een onwenselijke situatie. We onderzoeken in het kader van de veiligheid hoe we de logistieke stromen kunnen scheiden.