Haarlemmermeer heeft in 2022 bij laagbouw wijk voor wijk een gewijzigd afvalbeleid ingevoerd om de hoeveelheid restafval te beperken. Oude minicontainers werden opgehaald, nieuwe containers geplaatst en de bewoners kregen voorlichting. Bijna 40.000 huishoudens hebben de nieuwe set met containers ontvangen, één voor restafval en één voor PBD. De laatste 4.000 huishoudens ontvingen hun containers pas begin 2023, omdat de onderaannemer verantwoordelijk voor de containeracties in het veld eind 2022 failliet ging.

Het VANG-beleid is in principe op iedereen van toepassing. Toch zijn er altijd aanpassingen nodig voor individuele situaties. Dit noemen we maatwerkafspraken en de inhoud daarvan wordt per gemeente in beleid vastgelegd. Zo biedt Haarlemmermeer bewoners die vanwege omstandigheden meer afval hebben dan gemiddeld de mogelijkheid tegen betaling een 140 liter container te krijgen dan wel een 240 liter container te krijgen als het extra afval niet te vermijden is. Denk daarbij aan bewoners met een medische aandoening, gezinnen met vijf of meer personen of gezinnen met jonge kinderen in de luiers.

De standaard minicontainer voor restafval in Haarlemmermeer is 80 liter. Van alle huishoudens heeft 82% ook daadwerkelijk dit formaat. 6% van de huishoudens heeft een maatwerkcontainer van 240 liter en de overige huishoudens hebben een 140 liter minicontainer gekozen tegen betaling van de extra jaarlijkse afvalstoffenheffing. Voor PBD bieden we standaard een 140 liter minicontainer aan en 80% van de mensen behoudt dit formaat. We halen nu bij de laagbouw eens in de vier weken het restafval op. Deze huishoudens beschikken over minicontainers voor drie verschillende stromen namelijk GFTe, PBD en restafval.

Bij de hoogbouw werken we met ondergrondse containers die het gescheiden wegbrengen van grondstoffen makkelijker maken. Ook is ingezet op uitbreiding van de capaciteit voor papier en karton. Dat is een stroom die nog steeds toeneemt en waarbij vooral karton regelmatig zorgt voor bijplaatsingen. We plaatsten perscontainers voor papier en karton. Naar verwachting neemt hierdoor het aantal bijplaatsingen af en hoeft er minder vaak geledigd te worden. In 2023 wordt het VANG-beleid uitgerold bij de hoogbouw.

Door de vakantieperiode in combinatie met oplopend ziekteverzuim kampten we in de zomer met een tekort aan personeel. Als gevolg daarvan hebben we in Haarlemmermeer in overleg met de gemeente moeten besluiten om de wekelijkse GFTe-inzameling gedurende een deel van de zomer, 18 juli t/m 26 augustus, terug te brengen naar eens in de twee weken in plaats van wekelijks.

In overleg met de gemeente is besloten te besparen op de onkruidbestrijding. Daarbij zijn een aantal opties uitgewerkt. Gekozen is om vanaf 2023 op onderdelen een lagere beeldkwaliteit van de openbare ruimte te accepteren.

Tot slot zijn we aan de slag gegaan met de bestrijding van een invasieve mierensoort, ‘het mediterrane draaigatje’. Deze bestrijden we met zo duurzaam mogelijke middelen als heet water en stoom.