In 2021 heeft de gemeente Diemen haar VANG-beleid ingevoerd. Zo heeft Diemen gekozen voor meer service voor grondstoffen en bronscheiding aan huis. Het beleid is erop gericht om bewoners te stimuleren afval te gaan scheiden door keuzevrijheid te geven: bewoners van laagbouwwoningen kunnen vrijwillig kiezen voor een minicontainers voor OPK en/of PBD.

Daarnaast kunnen ze ook gebruikmaken van centrale verzamelcontainers. Tijdens het VANG-project zijn er in 2021 bijna 700 containers voor OPK en 750 containers voor PBD uitgezet. Na het VANG-traject liep dit nog door en kwamen er wekelijks aanvragen van bewoners binnen om minicontainers te leveren voor het apart houden van de grondstoffen. Inmiddels staan er in Diemen 1.679 minicontainers voor OPK en 2.099 minicontainers voor PBD. Tegelijk met de introductie van de containers voor PBD en OPK, hebben de bewoners een minicontainer voor GFTe ontvangen en is de inzameling van restafval verlaagd van één keer in de week naar één keer in de twee weken.

In Diemen hebben we in 2022 de 265 laagbouwwoningen in de wijk Nieuw West voorzien van minicontainers. In deze wijk was VANG eerder nog niet ingevoerd omdat er nog reconstructies plaats moesten vinden aan de wegen. Alle woningen hebben een minicontainer voor restafval en een voor GFTe gekregen. Een container voor OPK en voor PBD was optioneel. Eind 2022 had 12% van de woningen een OPKcontainer en 16% een container voor PBD. In dit gebied zijn de tijdelijke bovengrondse containers voor restafval verwijderd en zijn op een aantal centrale plekken containers geplaatst om grondstoffen aan te bieden.

In 2022 hebben we de effecten van het nieuwe afvalbeleid bekeken en beoordeeld. Er is een duidelijke reductie opgetreden van de hoeveelheid restafval en er wordt meer GFTe separaat ingezameld. Per 1 januari 2023 nemen wij de textielinzameling in Diemen over van een externe partij. In de loop van 2022 is dat besloten en voorbereid. Om de VANG-doelstellingen te behalen zetten we verder in op de dienstverlening en bewustwording onder bewoners.

In 2022 hebben we in Diemen ook de herinrichting van het recycleplein doordacht en voorbereid. Het komende jaar wordt dit uitgevoerd.