Bloemendaal exploiteert, als enige van onze gemeenten, zelf een eigen milieustraat. Samen met Meerlanden is bekeken op welke wijze de inzameling van gescheiden stromen op de milieustraat kan worden verbeterd. Dit heeft tot aanpassingen op de milieustraat in Overveen geleid. Zo vond een herindeling van de containers plaats waardoor er meer verschillende bakken op het terrein passen. Daardoor kunnen nu meer stromen worden gescheiden.

Het bedrijf dat jarenlang via Meerlanden in de gemeente Bloemendaal werd ingezet voor gladheidsbestrijding, stopte in 2022 met die activiteit. Meerlanden selecteerde in overleg met de gemeente een nieuwe partij die vanaf november, bij de start van het nieuwe strooiseizoen, naar tevredenheid met de werkzaamheden is gestart.

In de loop van 2022 scherpten we op een aantal punten onze dienstverlening voor Bloemendaal aan. Zo werden rolcontainers voor GFTe bij hoogbouw soms vergeten in de reguliere huis-aan-huisrondes. Bij de chauffeurs hebben we extra aandacht gegeven aan het opbouwen van gebiedskennis. Daarna liep het aantal meldingen over vergeten rolcontainers snel terug. Tevens plaatsten we als pilot een eerste perscontainer voor papier in Bloemendaal.

Zowel gemeente Bloemendaal als HLTSamen was in 2022 betrokken bij de totstandkoming van ons gemeenteportaal. In dit digitale portaal kunnen wij documenten als beleidsstukken en rapportages met beleidsadviseurs delen. Op dashboards zien gemeenten overzichten en statistieken van bijvoorbeeld meldingen over containers. Dit concept gaan we komend jaar verder ontwikkelen en uitbreiden naar andere gemeenten