De samenwerking met Meerlanden wordt sinds 2022 aangestuurd door een nieuwe ambtelijke kernorganisatie, die dicht op het bestuur van Aalsmeer acteert. Het afgelopen jaar stond in het teken van op elkaar ingespeeld raken.

Daarnaast is veel aandacht besteed aan hoe het contractmanagement en het operationele toezicht op de uitvoering kunnen worden vormgegeven. Vanuit onze operationele kennis voerden we gesprekken over het huidige contract en of dat nog past bij het beoogde resultaat in de openbare ruimte. Vervolgens werden enkele gezamenlijke inspiratiesessies gehouden om met elkaar te bespreken wat we belangrijk vinden en wat we gaan aanpakken. Als vervolg hierop is besloten om in een pilotwijk over te schakelen naar belevingsgestuurd beheer van de openbare ruimte. Dit houdt in dat we meer inzetten op beleving en kijken wat er daadwerkelijk nodig is in een specifiek gebied, dan dat we werken op basis van vaste frequenties.

Vanuit ons advies- en kenniscentrum adviseerden we over diverse varianten voor een nieuw afvalbeleid. De politiek heeft gekozen voor service en gemak richting bewoners en stopt met de aparte inzameling van PBD. In de plaats daarvan mag het PBD in de container voor restafval aangeboden worden. De PBD-afvalstroom wordt vervolgens door de verwerker via mechanische nascheiding weer uit het huishoudelijk restafval gehaald. Dit beleid is ingevoerd in september 2022. Ook bij deze omslag heeft Meerlanden ondersteund: we hebben 11.565 nieuwe minicontainers voor restafval geplaatst, tien ondergrondse containers voor PBD zijn omgebouwd naar containers voor oud papier en karton, en de bovengrondse containers voor PBD zijn weggehaald.

De nascheiding wordt vanaf 1 januari 2023 uitgevoerd door Omrin, in Friesland, tot die datum door het AEB in Amsterdam. Aalsmeer is als aandeelhouder toegetreden tot Omrin, waardoor de verwerking en nascheiding kon worden inbesteed.