In 2019 zijn we gestart met het hanteren van uniforme tarieven voor huishoudelijke afvalinzameling, milieustraten en grondstoffen.

In de praktijk betekent dit dat iedere gemeente eenzelfde tarief betaalt voor dezelfde werkzaamheden, met dezelfde kwaliteit. Vervolgens is in 2020 een projectgroep gestart om uniforme tarieven eveneens toe te passen voor de Reinigingswerkzaamheden en Gladheidbestrijding. Deze twee trajecten bevinden zich in hun eindfase en zullen naar verwachting begin 2023 tot besluitvorming leiden.