Het contract voor de verwerking van het huishoudelijk restafval van onze gemeenten in Noord-Holland liep op 31 december 2022 af, de gemeenten verenigd in de GR VAB hebben nog een contract tot en met 31 december 2023.

Tot op heden laten we ons restafval verwerken bij het AEB, eigendom van de gemeente Amsterdam. In verband met de voorgenomen verkoop hebben wij ons geheroriënteerd op de verwerking van het huishoudelijk restafval. Daarbij waren er twee mogelijkheden: inbesteden bij een overheidsverwerker, of aanbesteden aan een private verwerker. Samen met een groot aantal gemeenten in onze regio die voor dezelfde keuze stonden, deden we onderzoek naar voor- en nadelen van beide opties. Vervolgens hebben wij in de loop van 2022 voor zes gemeenten de Europese aanbesteding voorbereid en begeleid. Dat waren vier Meerlandengemeenten (Bloemendaal, Diemen, Haarlemmermeer en Heemstede) en twee niet-Meerlandengemeenten (Amstelveen en Uithoorn). AEB heeft deze aanbesteding gewonnen. We zijn zeer tevreden met het resultaat, niet alleen vanwege de verhouding prijs-prestatie, maar ook over het aspect duurzaamheid. Dankzij de hoge eisen die wij in de aanbesteding hadden gesteld aan het terugdringen van CO₂-uitstoot, wordt het afval verwerkt in een centrale met een hoog energierendement. Bovendien zijn er voor het afval weinig transportkilometers nodig naar deze verwerker. De gemeente Aalsmeer heeft gekozen voor inbesteding van huishoudelijk restafval. Zij wordt aandeelhouder bij Omrin en laat het huishoudelijk restafval samen met het PBD via nascheiding door Omrin verwerken