Het Vuilafvoerbedrijf Duin- en Bollenstreek (VAB) is een gemeenschappelijke regeling waarin de gemeenten Hillegom, Katwijk, Lisse, Noordwijk en Teylingen de overslag, het transport en de verwerking van hun restafval, grof huishoudelijk afval (GHA) en GFTe hebben ondergebracht.

Al sinds 2004 verzorgt Meerlanden de exploitatie van het overslagstation van het VAB in Voorhout. Het huidige overslagstation voldoet niet meer aan de hedendaagse eisen en was ingericht voor overslag en aftransport per trein via het naastgelegen spoor. Al sinds 2016 gebeurt dat per vrachtwagen en de NS heeft inmiddels de spooraansluiting definitief afgesloten. Daarom besloten de gemeenteraden van de vijf samenwerkende gemeenten eind 2020 het terrein te gaan vernieuwen, herinrichten en optimaliseren. Vervolgens zijn verschillende opties onderzocht voor samenwerking met partners voor de bouw en exploitatie van het nieuwe terrein. Na een intensief traject heeft het bestuur van het VAB besloten om samen met Meerlanden een gezamenlijke entiteit op te richten met als werknaam MeerVAB. Deze samenwerking voorziet in de bouw en exploitatie van een nieuwe hal, het GFTe wordt door Meerlanden verwerkt. De verwerking van het restafval wordt zoals voorheen via een Europese aanbesteding op de markt gezet.