In de afgelopen jaren wordt steeds meer duidelijk over andere vormen van onderhoud waarin de beleving leidend is. Deze methoden hebben aantoonbaar positieve effecten op mens en milieu. Ook Meerlanden werkt aan pilots om deze omslag concreter te ontwikkelen, zoals in de gemeente Aalsmeer.

Belevingsgestuurd beheer van de openbare ruimte is een ‘geveltot-gevel’ aanpak waarbij zowel groenonderhoud (groen), waterbeheer (blauw) en bestratingen (grijs) onderhoud op elkaar afgestemd zijn en de beleving centraal staat. Schoon, heel, veilig en functioneel zijn belangrijke aspecten die invloed hebben op de buitenruimte. Maar ook een goede samenhang in gebruik, inrichting en onderhoud zijn belangrijk. Hoe een inwoner de buitenruimte beleeft, wordt dus beïnvloed door verschillende factoren. Openbare ruimtes die groen, toegankelijk en zichtbaar zijn, een duidelijke functie uitdrukken en mogelijkheden bieden voor activiteiten, dragen bij aan positieve beleving en hogere waardering van de buitenruimte.

Iedere bewoner wil een veilige plek voor zijn kinderen om te spelen, ziet liever beplanting dan braakliggende stukjes grond, houdt van een betrouwbare schone stoep en vindt verlichting belangrijk voor het gevoel van veiligheid. Bij beleving is dus niet alleen het onderhoudsniveau belangrijk, maar ook welke functies waar liggen. Het subjectieve tevreden gevoel van de inwoner en gebruiker van de openbare ruimte zijn pijlers waar het beheer zich op richt. Aan de hand van deze nieuwe inzichten ontwikkelen we een stappenplan om de buitenruimte in Aalsmeer niet meer op frequentie, maar op beleving te beheren.