Meerlanden verzorgt voor 3.200 zakelijke klanten de inzameling en verwerking van hun afval. We blijven in toenemende mate (ook digitaal) in contact met onze klanten en bewegen mee met de veranderende behoeften en specifieke vragen van opdrachtgevers. De aanvoer van grondstoffen komt langzaam maar zeker weer op het normale niveau van voor de lockdowns.

We werken onverminderd door aan onze ambitie ‘Samen Sneller Circulair’. Juist ook bij bedrijven waar het zorgvuldig scheiden van afvalstromen nog volop in ontwikkeling is. In de dienstverlening van Meerlanden voor de zakelijke markt ligt de nadruk op zero waste en die visie hebben we nu ook bij onze kleinere en middelgrote opdrachtgevers actiever onder de aandacht gebracht. Meerlanden biedt haar klanten de aanpak ‘Van A tot Zero’. Hierin worden klanten begeleid en geadviseerd bij het beter scheiden van afval, maar ook bij het verminderen van de hoeveelheid afval. Dit doen we bij grotere opdrachtgevers steeds vaker intensief op locatie en bij overige geïnteresseerden brengen we het onder de aandacht middels nieuwsbrieven, op klantendagen, via webinars en online bijeenkomsten.

Die focus past bij de duurzame propositie van Meerlanden en draagt bovendien bij aan langdurige klantrelaties. We zijn een samenwerking met Nedvang gestart om inzameling van plastic verpakkingen, drinkpakken (PD) en/of glazen verpakkingen uit het bedrijfsafval kosteloos mogelijk te maken. Nedvang is de uitvoeringsorganisatie van het Afvalfonds dat namens de bedrijven die de verpakte producten op de markt brengen verantwoordelijk is voor de inzameling en recycling van die verpakkingen. Deze bedrijven financieren dit systeem door een bijdrage per verpakking af te dragen aan het Afvalfonds.