Heemskerk is actief in 22 gemeenten in Noord- en Zuid–Holland. De kernactiviteiten betreffen het machinaal en handmatig reinigen van straten en het bestrijden van onkruid op verharding

In toenemende mate houdt Heemskerk zich ook bezig met het aanleggen, reconstrueren, inspecteren en onderhouden van pompen en rioolgemalen. Daarnaast pleegt Heemskerk onderhoud aan ondergrondse containers. Heemskerk levert onverminderd een wezenlijke bijdrage aan het resultaat van Meerlanden door een sterke focus op de klantbehoefte en een efficiënte en duurzame uitvoering van haar werkzaamheden. Dit levert tevens een hoge klanttevredenheid op.