Gemeenten in de regio hanteren uiteenlopende regels voor zowel het aan huis ophalen als naar de milieustraat wegbrengen van grofvuil.

We zijn met de gemeenten een traject gestart om het grofvuilbeleid van de acht gemeenten te harmoniseren en uniformeren. Hiermee willen we de eenduidigheid en service voor de inwoners vergroten, meer grondstoffen inzamelen en de bedrijfsvoering efficiënter inrichten. Inmiddels is een nadere uitwerking opgesteld die op één van de themabijeenkomsten is besproken. In 2023 wordt een eindvoorstel voor besluitvorming aan de gemeenten voorgelegd.