Tijdens de eerste drie maanden van het jaar was het relatief zacht weer en is een aantal keren gladheid door opvriezing van natte weggedeelten bestreden.

In het tweede deel van het seizoen hadden we in de tweede en derde week van december een koude periode. In de derde week was sprake van een aantal dagen overlast door ijzel waardoor er een aantal dagen achtereen gestrooid moest worden. Dit leidde ook tot aanpassingen aan de inzamelactiviteiten. Zo hebben we de inzameling op vrijdag 16 december moeten stilleggen. De inzamelingsactiviteiten van deze dag zijn op maandag en dinsdag ingehaald