Om bewoners, gemeenten en bedrijven beter van dienst te zijn zetten we in op datamanagement en verdere digitalisatie van onze dienstverlening. Daarmee kunnen we de kwaliteit van onze dienstverlening verder verhogen en de efficiëntie vergroten. Het helpt ons ook bij het verwerken en analyseren van informatie, wat de besluitvorming ten goede komt.

VANG
Met de meeste gemeenten hebben we afgesproken dat alle nieuwe minicontainers voorzien worden van chips. Indien gemeenten informatie nodig hebben voor de verrekening van de dienstverlening met de bewoners, leveren we aan de betreffende belastingdienst, afhankelijk van de wijze waarop de afvalstoffenheffing wordt berekend, gegevens over het aantal en soort minicontainers en het aantal ledigingen. Ook rusten we ondergrondse containers uit met een elektronische toegangscontrole zodat de containers te openen zijn met een pas. Over het gebruik van de ondergrondse containers kunnen we indien noodzakelijk data leveren aan de belastinginnende organisatie.

De chips en passen zijn gekoppeld aan huishoudens. Daarom hebben we met de betrokken gemeenten een verwerkersovereenkomst conform het VNG-model gesloten. Alle data die we verzamelen wordt afgestemd met onze gemeenten. Er wordt geen koppeling gemaakt met individuele huishoudens of personen. Zie ook www.meerlanden.nl/privacyverklaring.

 

Meerlandenapp
In 2022 hebben we de functies van de Meerlandenapp voor bewoners verder doorontwikkeld. Zo kunnen bewoners uit gemeente Noordwijk nu via de app een grofvuilafspraak inplannen en via iDeal betalen

 

Gemeenteportaal
In samenwerking met HLTSamen en Bloemendaal hebben we een nieuw digitaal portaal ingericht. In dit portaal kunnen wij documenten als beleidsstukken en rapportages met beleidsadviseurs delen. Op dashboards zien gemeenten overzichten en statistieken van bijvoorbeeld meldingen over de verschillende soorten containers. Het plan is om dit in 2023 verder uit te breiden met meer dashboards, en naar andere gemeenten