Hoewel de totale hoeveelheid ingezameld afval en grondstoffen na de coronaperiode weer is afgenomen, is het aantal bijplaatsingen binnen het verzorgingsgebied onveranderd hoog.

Samen met onze gemeenten zullen we in 2023 hier een aanpak voor ontwikkelen en inzetten. Met deze aanpak ‘In de Wijk’, gaan we gezamenlijk met de gemeente, inwoners en partners uit de wijk aan de slag om de leefbaarheid in de wijk ten aanzien van schoon, heel en veilig te verbeteren.