We streven naar een steeds betere klantervaring, onder meer door de digitalisering van de communicatie met onze klanten en door in toenemende mate proces- en datagestuurd te werken

 • Dienstverlening in de zomermaanden
 • Hergebruik stimuleren door VANG-beleid
 • Samenwerken met de gemeenschappelijke regeling VAB in de Duin- en Bollenstreek
 • Toekomst verwerking huishoudelijk restafval
 • Harmonisering grofvuilbeleid
 • Milieustraat 3.0
 • Data en digitalisatie
 • Bijplaatsingen
 • Omslag naar belevingsgestuurd beheer in de Openbare Ruimte
 • Gladheidsbestrijding
 • Uniforme tarieven Reiniging en Gladheid
 • Heemskerk
 • Meerlanden voor bedrijven