Naast onze dienstverlening op het gebied van afval en openbare ruimte, zetten we ook onze kennis en ervaring in voor onze gemeenten. In het kader van kennisdeling hebben we verschillende projecten opgepakt.

Themabijeenkomsten
Meerlanden organiseerde in 2022 twee themabijeenkomsten voor beleidsmedewerkers van onze gemeenten. Onderwerpen die aan de orde kwamen, zijn onder andere harmonisering van het grofvuilbeleid, ontwikkelingen op het gebied van producentenverantwoordelijkheid en de voortgang van het gemeentelijk VANG-beleid (Van Afval Naar Grondstof).

 

Meerlandencongres
Woensdag 30 november sloten we de festiviteiten rondom ons 25-jarig jubileum af met een klein congres voor bestuurders, beleidsmakers en uitvoerders van onze aandeelhoudende gemeenten. Dat deden we op Landgoed Groenendaal in Heemstede, in het hart van ons verzorgingsgebied. De twee sprekers, Hilda Feenstra en Dick Swaab, daagden de aanwezigen uit om na te denken over een aantal ingrijpende transities die op ons afkomen: die naar een circulaire en klimaatadaptieve samenleving en de energietransitie. Lokale overheden en bedrijven als het onze krijgen daar hoe dan ook mee te maken en moeten daarop inspelen. De middag stond onder de dynamische leiding van dagvoorzitter Nathan de Groot en werd door de nieuwslezers van De Speld ludiek afgesloten,

 

Programma Samen Sneller Circulair
Meerlanden draagt met de strategie ‘Samen Sneller Circulair’ bij aan de transitie naar een circulaire economie. In 2022 is de derde actualisatie van het programma Samen Sneller Circulair verschenen. Hierin zijn alle onderzoeken, initiatieven en projecten opgenomen die Meerlanden in samenwerking met gemeenten en ketenpartners onderneemt. Het programma bevat een inventarisatie van de grondstofstromen in de regio, een overzicht van VANG-activiteiten en onderscheidt vijf strategische grondstofstromen waar veel winst te behalen valt in de transitie naar een circulaire economie: biogrondstoffen, afgedankte apparaten, PBD (plastic verpakkingen, blik en drinkpakken), textiel en luiers. Meer informatie over de uitwerking hiervan is te vinden in de resultaten van Duurzame Grondstoffenregisseur.

 

Beleidsmonitoring
Wij monitoren jaarlijks de resultaten op het gebied van de inzameling en recycling van huishoudelijk afval. We toetsen de prestaties aan de VANG-doelen en onderzoeken de samenstelling van het restafval om te zien welke grondstoffen hierin zitten die nog (beter) gescheiden kunnen worden. Met deze kennis adviseren wij onze gemeenten over hoe de scheiding verbeterd kan worden.