Wij zetten ons elke dag in om onze dienstverlening te verbeteren. Dat is zichtbaar in het beheer en onderhoud van de openbare ruimte, in het inzamelen van afval- en grondstoffen, en in het schoonhouden van de leefomgeving. Door middel van een gezamenlijk stappenplan met gemeenten om onze dienstverlening te verbeteren, geven we invulling aan een excellente dienstverlening.

Prestatieoverzicht
Jaarlijks onderzoeken we de klanttevredenheid onder bewoners, bedrijven en gemeenten. We bevragen hen over allerlei aspecten van onze dienstverlening om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen en waar nodig gericht bij te kunnen sturen. Het afgelopen jaar is de algemene klanttevredenheid toegenomen. De hoeveelheid ingezameld restafval is in 2022 in alle gemeenten afgenomen. Dit is deels een effect van corona, maar zeker ook het effect van steeds betere afvalscheiding.

Resultaten ↑↓ 2022 2021
Klanttevredenheid bewoners 7,5 7,3
Klanttevredenheid gemeenten 8,0 -
Klanttevredenheid bedrijven 7,9 -
Scheidingspercentage bewoners 60% 58%
Gemiddeld Restafval per inwoner 151 KG 177 KG