We besteden meer aandacht aan regie om de keten ‘van afvalstroom tot product’ te optimaliseren. We verminderen onze ecologische voetafdruk en emissies naar de omgeving door het verduurzamen van onze bedrijfsterreinen, -gebouwen en -middelen én het energiegebruik

C0₂-reductie
De C0₂ -reductieladder is een C0₂ -managementsysteem dat vijf niveaus kent. Tot en met drie gaat een organisatie aan de slag met de uitstoot van de eigen organisatie en activiteiten. Op niveau vier en vijf wordt er ook de C0₂ -uitstoot in de keten en sector in kaart gebracht. Meerlanden is gecertifieerd voor niveau drie en de bijbehorende doelstellingen hebben we het afgelopen jaar gehaald. Om onze C0₂ -uitstoot systematisch verder terug te dringen, hebben we in 2021 een nieuw reductieplan opgesteld voor de periode 2021-2024, gebaseerd op de strategie van Meerlanden. Het plan geeft een overzicht van concrete maatregelen die genomen worden op centraal niveau en op alle locaties afzonderlijk. Het doel is om de C0₂ -uitstoot in deze periode met 50% ten opzichte van 2019 te verminderen.

Jaar C02-uitstoot in ton Omzet x €1.000 C02-uitstoot tegen omzet 2014 In % van 2014
2018 5.155 70.892 4.290 63,7
2019 4.975 74.665 3.931 58,4
2020 4.005 76.553 3.76 46,0
2021 5.018 78.668 3.763 55,9
2022 4.536 83.390 3.209 47,6

Geurklachten
In 2022 hebben we in totaal tien geurklachten ontvangen. Daarmee zet de dalende trend zich opnieuw door. De werkwijze rondom de ontvangst en verwerking van geurklachten is in 2022 gecontinueerd conform de beschreven handelswijze. Ook dit jaar hebben we de elke klacht geanalyseerd. Dat heeft geleid tot een verdere aanscherping van de werkwijze indien de wind uit een bepaalde richting komt

Duurzaam wagenpark
Bij elke vervanging of uitbreiding is onze insteek dat deze moet bijdragen aan een verdere verduurzaming van ons wagenpark. In 2021 hebben we een visie vastgesteld over het verduurzamen van ons wagenpark met concrete doelstellingen en acties. Voor al onze kleinere wagens stappen we op kortere termijn over op elektrische aandrijving. Voor de grotere wagens – boven de 3.500 kilo – hebben we meer tijd nodig. Een deel daarvan – met name de inzamelvoertuigen – rijdt nu op groengas.

Om op zero emissie te komen betekent dat ook voor deze wagens elektrificatie, oftewel door middel van waterstof of met batterijen. Overigens realiseren we met deze transitie niet alleen CO₂-uitstootreductie, maar ook geluids- en fijnstofreductie.

We hebben de eerste elektrische vrachtwagen geselecteerd. Deze wordt in verband met de subsidieregelingen in de loop van 2023 besteld. Ter voorbereiding op de elektrificatie van ons wagenpark hebben we de elektriciteitsvoorzieningen op ons terrein vernieuwd en verzwaard. Eind 2022 is besloten om alle toekomstige voertuigen in de categorie personenwagens elektrisch aan te schaffen. Al onze onsite voertuigen en machines in Rijsenhout en Heemstede reden geheel 2022 op HVO100 diesel. ‘Hydrotreated Vegetable Oil’ is een nieuw type dieselbrandstof gemaakt van afgewerkte plantaardige oliën en restafval zoals dierlijke vetten. HVO100 is de meeste duurzame diesel van dit moment. Het is volledig fossielvrij, biologisch afbreekbaar, levert een 89% CO₂-reductie, verlaagt de uitstoot van fijnstof (33%), NOX (9%), CO (24%) en roet (30%) en bevat geen zwaveldeeltjes. Daarnaast zijn er nog wel een aantal diesel voertuigen in bestelling. Hier ontkomen we gewoon nog niet aan, maar die zijn allen geschikt voor HVO100 diesel.

 

Gereedschappen
Het verduurzamen van onze gereedschappen is een belangrijke stap naar het realiseren van het verduurzamen van onze bedrijfsactiviteiten. Daarom besloten we in 2022 om onze gereedschappen, waarvan een elektrische variant beschikbaar was, in de openbare ruimte te vervangen voor elektrische varianten. Door deze vervanging zal onze milieubelasting aanzienlijk verminderen, omdat elektrische gereedschappen meer energie efficiënt zijn en dus minder vervuilend. Daarnaast geven elektrische bladblazers minder geluid.

 

Pro_MeTer
Onder de naam Pro_Meter (Project Meerlanden Terrein) hebben we een visie ontwikkeld voor herindeling van ons terrein in Rijsenhout. We verplaatsen de milieustraat en vernieuwen het kantoorpand zodat het voldoet aan energielabel A en iedereen een fijne werkplek heeft. Daarnaast komt er een nieuwe grondstoffenhal, waarin alle grondstofstromen worden op- en overgeslagen. In de grondstoffenhal gaan we alles zo veel mogelijk overdekt afhandelen; op die manier verminderen we de emissies van geluid, geur en fijnstof naar de omgeving. Bovendien vergroten we daarmee de veiligheid en de efficiëntie op het terrein. In 2022 kregen we de vergunning voor de bouw van de grondstoffenhal. Vervolgens selecteerden we via een aanbesteding de aannemer Mobilis TBI om het werk uit te voeren. De nieuwe hal zal in 2023 gerealiseerd worden. Duurzaamheid en circulariteit spelen een grote rol in al onze plannen. In de loop van 2022 bouwden we nieuwe trafostations op ons terrein, zodat onze locaties geschikt zijn om in de toekomst elektrische voertuigen op te kunnen laden. Maar ook om in de toekomst grotere hoeveelheden zonnepanelen aan het net te kunnen koppelen en ons daarmee voor te bereiden op elektrificatie van onze werkzaamheden. We gaan dan ook over van een AC5 naar een AC6-aansluiting met meer vermogen en verzwaring.

Voor de inrichting van ons terrein hebben we een landschapsarchitect in de arm genomen. Deze ontwikkelt een plan om de uitstraling te verfraaien en daarbij aan te sluiten aan bij het Unesco Erfgoed Geniedijk dat aan de achterzijde van ons terrein ligt. Ook bij de inrichting van ons nieuwe kantoor op SchipholRijk, aan de Beech Avenue, hebben we veel hergebruik van materialen en spullen toegepast. Zo doen we ervaring op voor de circulariteit die we willen realiseren met betrekking tot het nieuw te bouwen kantoor in Rijsenhout. In 2022 dienden we tevens de aanvraag in voor een revisievergunning. Deze heeft betrekking op al onze huidige en toekomstige activiteiten op onze hoofdlocatie in Rijsenhout. Met name bij de GFTe-verwerking, maar ook met andere grondstofstromen lopen we nu tegen de grens van onze mogelijkheden aan. Wanneer de nieuwe vergunning van kracht wordt, hebben we de ruimte om onze hele capaciteit te benutten. We verwachten medio 2023 duidelijkheid te krijgen over deze vergunning.