We zoeken naar een mogelijkheid waarbij alle registraties zo dicht mogelijk bij de bron direct worden vastgelegd in ICT-systemen. Dat willen we doen door het beschikbaar stellen van digitale hulpmiddelen die integreren met onze back-end systemen

Migratie naar nieuw BI-platform
Het afgelopen jaar is gestart met de implementatie van een nieuw datawarehouse met Power BI. We gebruiken data uit allerlei verschillende bronnen. In het datawarehouse worden alle data samengebracht en voorzien van eenduidige definities en labels. Dat zorgt ervoor dat we consequenter gebruik kunnen maken van de beschikbare data en dat we een stabiele basis hebben voor rapportages.

Aanvullend daarop zijn we overgestapt op een nieuw business intelligence-platform. Met Power BI – ook op basis van Office 365 – wordt het inzicht in en gebruik van data toegankelijker voor de dagelijkse praktijk. Als pilot hebben we in 2022 voor twee gemeenten een gemeenteportaal binnen Teams opgezet. Via dit portaal kunnen per gemeente dashboards en daarmee relevante informatie gedeeld worden. Het komende jaar wordt het systeem verder uitgerold en ook beschikbaar gesteld aan onze andere gemeenten.

 

Voorlopige vervanging voor AfvalRis
Ons operationele systeem AfvalRis is verouderd en wordt op termijn niet meer ondersteund. Omdat dit een essentieel systeem is voor onze operatie, doen we uitgebreid onderzoek naar een vervangend systeem. Op basis van een brede marktverkenning is een voorlopige richting gekozen. Het komende jaar wordt bekeken of deze richting omgezet kan worden in een definitieve keuze. In dat geval gaat het bedrijfsonderdeel Meerlanden voor Bedrijven als eerste over op het nieuwe systeem. Als deze overgang naar tevredenheid verloopt en het systeem voldoende ontwikkeld is, volgt naar verwachting de gemeentelijke inzameling in de jaren daarna.

 

Data Competente
Centre is gestart Goed databeheer wordt steeds belangrijker voor onze dienstverlening. Daarom is het Data Competence Center (DCC) gestart. Dit team focust zich op de kwaliteit van data, het uitwisselen van data met derden als gemeentelijke belastingdiensten en het structureel verbeteren van de onderliggende processen. Zij controleren de juistheid en actualiteit van data. Door deze werkzaamheden te centraliseren, dringen we de vervuiling van data binnen de hele organisatie terug.

 

Outsourcing beheer technische IT-infrastructuur
Met de toenemende afhankelijkheid van ICT blijven bedrijfszekerheid en cybersecurity belangrijke thema’s. Omdat het ICT-team binnen Meerlanden relatief klein is en steeds meer applicaties in de cloud draaien, is besloten het beheer uit te besteden aan een externe partij. Gezien het grote belang van deze uitbesteding heeft het ICT-team in samenwerking met afdeling Inkoop in 2022 veel tijd gestoken in een zorgvuldige aanbestedingsprocedure. Een intensief traject waarbij ook externe expertise is ingeroepen. In het eerste kwartaal van 2023 maken we een definitieve keuze