Ook in onze eigen bedrijfsvoering proberen we de circulaire economie te stimuleren. Zo kopen we zoveel mogelijk in volgens onze ‘circulair inkopen principes’ met betrekking tot grondstoffengebruik, lokale samenwerking en inclusief ondernemen. Aanvullend daarop moedigen wij innovatiegericht inkopen aan. Naast selectie op bedrijfseconomische en financiële gronden, selecteren we bij voorkeur leveranciers en producten, diensten en/of werken die zich hierin onderscheiden

Inkoopontwikkelingen
Het afgelopen jaar stond voor onze afdeling Inkoop in het teken van het instabiele economische en geopolitieke klimaat. De toenemende schaarste van grondstoffen, langere levertijden, prijsstijgingen, de krapte op de arbeidsmarkt en de hoge inflatie vroegen continu om aandacht.

De beschikbaarheid en betaalbaarheid van inhuurkrachten en inhuurmaterieel, alsmede van allerlei grondstoffen, producten, energie en brandstof, kwamen onder druk te staan. Standaard prijsafspraken en indexeringen waren niet afdoende en met meerdere leveranciers voerden we overleg over nieuwe, reële, prijs- en indexeringsafspraken. Ons uitgangspunt was daarbij steeds om in goed onderling overleg de pijn te verdelen en te voorkomen dat prijsstijgingen vanuit de gehele keten eenzijdig doorberekend zouden worden aan de eindafnemer. Dit resulteerde bij een aantal leveranciers in tijdelijke toeslagen, onder andere op brandstof.

Naast prijsstijgingen heeft het tekort aan staal, chips en arbeidskracht ook impact op levertijden. Een producent van vrachtwagens besloot zelfs tot een stop op het aannemen van offerte-aanvragen: een ongekende situatie. Aan de andere kant pakte het financieel gunstig uit dat we in het verleden hebben gekozen voor circulaire minicontainers, gemaakt van 100% gerecycled granulaat, daardoor hadden we nu minder last van de schaarste en relatief hoge prijzen van virgin granulaat.

Bovengeschetste ontwikkelingen werkten in 2022 door in de uitgevoerde aanbestedingstrajecten. De markt reageerde afhoudend en selectief. Offertes kenden korte gestanddoeningsperiodes en over de gehele linie hadden we te maken met minder gegadigden en daarmee beperktere keuze tussen aanbieders. Binnen deze beperking blijven we potentiële leveranciers onderscheiden waar het gaat om circulariteit en duurzaamheid.

Circulair kantoor
Op het gebied van contracten en leveranciers werkt Facilitair nauw samen met de afdeling Inkoop. We letten daarbij steeds meer op circulariteit. Waar mogelijk maken we gebruik van hergebruikte materialen en meubilair. Een mooi voorbeeld is onze nieuwe locatie Schiphol-Rijk die in september werd opgeleverd. Het kantoor is modern en ruimtelijk ingericht met hergebruikte en tweedehands materialen en er is ook gekeken naar second life producten. Zo zijn bijvoorbeeld de stoelen rondom de ronde tafels vervaardigd uit oud polyester, dat nu niet meer als afval is afgevoerd en zijn de geluiddempende wanden vervaardigd uit oude kleding.

 

Midwaste
Meerlanden is lid van Midwaste, een coöperatieve vereniging voor afvalmanagement. Midwaste coördineert, initieert en ontwikkelt projecten en diensten die het samenwerken en ondernemen effectiever en efficiënter maken. De leden sluiten ook gezamenlijk contracten af. In 2022 werden meerdere collectieve aanbestedingen uitgezet, onder andere voor afzetcontainers, plastic zakken, aardgas en wegenzout. Specifiek voor Meerlanden werd onder penvoering van Midwaste de aanbesteding voor het grof huishoudelijk restafval met succes uitgevoerd.

De aanbesteding voor aardgas en het eind 2022 aflopende contract met Gazprom heeft behoorlijke inspanningen vereist. Na intensief overleg en een aanbesteding waarop geen aanbod binnenkwam, lukte het meervoudig onderhands voor de duur van één jaar een collectief contract voor Midwasteleden af te sluiten.