In alles wat wij doen, streven we een excellente dienstverlening na. Daarom werken wij continu aan een efficiëntere bedrijfsvoering én een optimale dienstverlening aan gemeenten en andere klanten. Dat doen we onder meer door slimme toepassing van techniek en een focus op duurzaamheid. Maar het fundament onder onze organisatie en bedrijfsvoering is de inzet en betrokkenheid van onze medewerkers.

Prestatieoverzicht
In navolging van alle kantoormedewerkers kregen in 2022 ook de buitendienstmedewerkers een inlogaccount op het bedrijfsplatform. De processen en systemen voor databeheer en -rapportage zijn verder ontwikkeld en Power-BI vervangt Qlikview als BI-tool. Voor het bedrijfsonderdeel Meerlanden voor Bedrijven is een proces gestart om te komen tot een nieuw operationeel systeem ter vervanging van het huidige AfvalRis. De afdeling Inkoop stond het afgelopen jaar voor grote uitdagingen, maar ondanks prijsstijgingen en langere levertijden blijven duurzaamheid en circulariteit meewegen bij de keuze voor leveranciers. Onze CO₂-uitstoot was 4.536 ton in 2022. We ontvingen tien geurklachten. We hebben onze eerste elektrische vrachtwagen geselecteerd. Ook rijden al onze onsite voertuigen op Rijsenhout en Heemstede sinds dit jaar op HV100 diesel. Voor Pro_Meter zijn voorbereidingen getroffen voor de bouw van de grondstoffenhal. Verder hebben we onze activiteiten in de openbare ruimte verduurzaamd: alle gereedschappen, waar mogelijk, zijn vervangen door elektrische varianten.

Resultaten ↑↓ 2022 2021
C02-uitstoot 4.536 TON 5.018 TON
Geurklachten 10 16
Wagenpark (op groengas of elektrisch) 64% 65%
Financiële stabiliteit Zie 8.4 Zie 8.4