Textiel is een verzamelnaam voor kledingstukken, huishoudelijk textiel (hand- en theedoeken, gordijnen, beddenlakens), riemen, tassen en schoeisel.

Inzameling
Textiel zamelen we voornamelijk in via verzamelcontainers (bovengronds) en in een enkel geval nog via ondergrondse containers. Om de kwaliteit van ingezameld textiel te vergroten zetten we in op verzamelcontainers die voorlossend geledigd kunnen worden. Dit betekent dat er bij de inzameling een handmatige check wordt gedaan op vervuiling, dat waar nodig wordt verwijderd. Omdat dit niet mogelijk is bij ondergrondse containers, waar de kwaliteit over het algemeen slechter is door vocht en vervuiling, maken we hier zo min mogelijk gebruik van. Daarnaast zamelen we vier tot zes keer per jaar huis-aan-huis textiel in. Door de bovenstaande acties zijn de recyclingsresultaten en kwaliteit van textiel bovengemiddeld goed in de branche. Onderstaand een infographic hoe wij afgelopen jaar hebben gepresteerd

Hergebruik en recycling
De textielsector is een van de meest vervuilende industrieën ter wereld. De hoeveelheid textiel groeit wereldwijd en de gebruiksduur van textiel wordt steeds korter. De productsamenstelling is zeer divers en bestaat uit natuurlijke materialen, kunstmatige vezels of een combinatie van verschillende materialen, waarbij vooral een toename van kunstmatige vezels en combinatievezels waarneembaar is. Deze ontwikkeling vergroot het aandeel laagwaardig textiel en verkleint de mogelijkheden voor hoogwaardig hergebruik. Naast beter ontwerp en gebruik van duurzamer materialen is recycling van textielvezels (mechanisch en chemisch) een belangrijke ontwikkeling om de milieu-impact van de textielketen en het gebruik van primaire grondstoffen in de toekomst verder terug te dringen.

 

MRA (UPV)
In 2023 wordt de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (UPV) voor textiel naar verwachting ingevoerd. De invulling van die regeling is in de loop van 2022 met partijen betrokken bij de textielketen uitgewerkt. De werkgroep textiel van de MRA (Metropoolregio Amsterdam), waarin wij deelnemen, heeft in samenwerking met partijen uit de kleding- en schoenenindustrie een position paper opgesteld waarin onder andere wordt gepleit voor harmonisering van UPV-regels in Europees verband en meer transparantie in de textielketen. In Nederland recyclen we gemiddeld ongeveer een derde deel van het textiel; tweederde verdwijnt in het restafval en wordt uiteindelijk verbrand. In onze regio wordt ongeveer 50% van het beschikbare textiel ingezameld. Het overige deel wordt ingezameld via supermarkten, milieustraten en kringloopwinkels. Gemiddeld zit er nog tussen de 5% en 10% in het restafval. Wij verwachten dat de invoering van de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (UPV) een positieve impact zal hebben op de hoeveelheid, de kwaliteit en de hergebruikmogelijkheden van textiel.