Vanaf 2020 zamelen we in al onze gemeenten blik en drinkpakken samen met de plastic verpakkingen in. In 2022 heeft Aalsmeer gekozen voor nascheiding en wordt het PBD vanaf september 2022 niet meer apart ingezameld. De markt voor hergebruik en recycling van plastic en van drinkpakken is relatief jong. De inzameling van plastic is rond 2010 opgestart en de hoeveelheid ingezamelde PBD laat de afgelopen jaren een enorme toename zien: van 3.200 ton in 2015 naar ruim 10.000 ton in 2022, vooral als gevolg van het VANG-beleid.

Inzamelresultaten PBD 2022 2021
Aalsmeer 313 430
Bloemendaal 385 414
Diemen 448 426
Haarlemmermeer 4.538 2.558
Heemstede 403 418
Hillegom 704 643
Lisse 1.040 1.108
Noordwijk 553 516
Totaal gemeenten 8.384 6.513
Andere gemeenten en commercieel 1.622 1.587
Totaal 10.006 8.100

Recycling
Meerlanden verzorgt in samenwerking met RKN (Regie Kunststoffen Nederland) de overslag en het transport naar de sorteerfabriek van PreZero in Rotterdam. Naast de Meerlandengemeenten zijn ook Katwijk en Teylingen bij de post-collection van PBD aangesloten. Gemeenten worden jaarlijks geïnformeerd wat er met het ingezamelde PBD gebeurt: in 2022 is 62% gerecycled, 32% verwerkt als residu en 6% was vochtverlies. Preventie (verbod op eenmalige plastics), slim ontwerp (design for recycling) en betere recyclingtechnieken moeten de hoeveelheid PBD verminderen en de recycling naar een hoger niveau tillen.

 

Statiegeld
Uitbreiding van statiegeld naar kleine plastic flesjes (2021) en blikjes (2023) draagt niet alleen bij aan meer hergebruik, maar ook aan minder zwerfafval. Een aandachtspunt voor de komende jaren is het verder verbeteren van de kwaliteit en zuiverheid van het ingezamelde PBD (leeg en schoon) en daarmee de uitbreiding van hergebruikmogelijkheden