Biogrondstoffen is een verzamelnaam voor organische restproducten. Meerlanden verzamelt en verwerkt GFTe (groente-, fruit-, tuinafval en etensresten) en bioreststromen (takken en snoeiresten) uit de openbare ruimte. Biogrondstoffen zijn van nature circulair en hernieuwbaar. Ze zijn een duurzame bron van organische stof en koolstof waardoor deze niet langer uit fossiele grondstoffen of de natuur gehaald hoeven te worden. Hiermee levert het een belangrijke bijdrage aan het reduceren van CO2-emissies.

Inzameling
De kwaliteit van GFTe dat wij inzamelen kent drie gradaties; schoon, vervuild en afkeur. GFTe is vervuild wanneer er meer dan gemiddeld niet-organische materialen in deze stroom zitten, zoals plastic verpakkingen en blik. Vervuiling kan er voor een groot deel uitgehaald worden door een extra verwerkingsstap uit te voeren. Wanneer het GFTe dermate vervuild is en we dit niet meer kunnen recyclen, wordt het afgekeurd en alsnog afgevoerd naar een afvalverbrandingsinstallatie. Helaas zagen we het afgelopen jaar opnieuw een toename van de vervuiling van het bij ons aangeboden GFTe. Met name bij de inzameling in ondergrondse containers komt meer vervuiling voor.

Inzamelresultaten GFTe Ton (2022) Vervuild (2022) Ton (2021) Vervuild (2021)
Aalsmeer 3.288 52 3.255 38
Bloemendaal 3.322 7 3.472 8
Diemen 952 89 818 35
Haarlemmermeer 14.838 534 16.012 586
Heemstede 2.693 6 3.098 13
Hillegom 2.412 - 3.098 -
Lisse 2.417 - 2.667 -
Noordwijk 3.406 - 3.826 -
Totaal aandeelhoudende gemeenten 33.328 668 (2,1%) 35.234 680 (1,9%)
Andere gemeenten en commercieel 25.183 28.262
Totaal 58.511* 63.496*

*Een deel is verwerkt in onze Groene Energiefabriek en een deel hebben we bij collega’s laten verwerken.

 

Potentie
Het ingezamelde restafval bevat gemiddeld nog 30% tot 40% GFTe. Er is dus nog veel potentie om meer GFTe in te zamelen en te verwerken. Meer GFTe uit het restafval halen zorgt per saldo voor lagere verwerkingskosten voor gemeenten.

 

Groene Energiefabriek
Sinds 2011 vergisten en composteren wij GFTe in onze Groene Energiefabriek. Met deze grondstoffen maken we compost, groengas en duurzaam opgewekte warmte. In 2022 heeft de fabriek stabiel gedraaid en daarmee hebben we iets meer groengas geproduceerd dan vorig jaar. Sinds de start van de Groene Energiefabriek hebben we nu in totaal meer dan 25 miljoen kuub groengas geproduceerd. Een mooie mijlpaal in ons jubileumjaar 2022! Ook kwalitatief hebben we vooruitgang geboekt. Meer dan de helft van de compost die we het afgelopen jaar hebben gemaakt, voldeed aan klasse A, de hoogste categorie keurcompost.

Cijfers van de Groene Energiefabriek 2022 2021 2020
M3 groengas ingevoerd 2.605.516 2.558.632 2.520.081
C02-besparing gehele vergistingsinstallatie in kg 14.575.000 13.805.000 13.145.000
Aangeleverd tonnage aandeelhoudende gemeenten 33.328 35.234 35.072
Poorttarief aandeelhoudende gemeenten €50,72 `€48,74 €48,37
Bespaard in C02 in KG door aandeelhoudende gemeenten 8.831.920 8.843.674 8.382.175
Besparing aandeelhoudende gemeenten door vermeden heffing C02-uitstoot (bij €100 per ton C02) €43,73 €39,18 €37,48

Tweede locatie
GFTe-verwerking Gezien het groeiende aanbod van GFTe, hebben wij een tweede locatie voor de verwerking van GFTe in voorbereiding. Inmiddels doen we dit samen met onze partner, Cyclus. Het afgelopen jaar stond in het teken van het vinden van een geschikte locatie. We hebben hierbij het zoekgebied verder uitgebreid in de provincie Zuid-Holland. Hierbij kijken wij ook nadrukkelijk of we een koppeling kunnen maken met bestaande of nieuwe industrieën in die regio. Met een tweede locatie dragen we nog meer bij aan het overheidsbeleid om extra groengas te produceren als vervanger voor aardgas.

Onze huidige vergunning biedt onvoldoende ruimte om onze volledige verwerkingscapaciteit in Rijsenhout gebruiken. Derhalve hebben we ook dit jaar een deel van het bij ons aangeboden GFTe elders laten verwerken om binnen onze vergunning te blijven. In de revisievergunning, die is aangevraagd voor de locatie Rijsenhout is tevens een ruimere verwerkingscapaciteit aangevraagd. We verwachten in de loop van 2023 meer duidelijkheid over de mogelijke uitbreiding van verwerkingscapaciteit