In onze regio kennen bewoners ons vooral van onze dienstverlening in afvalinzameling, beheer van de openbare ruimte en gladheidsbestrijding. Minder zichtbaar, maar net zo belangrijk, zijn onze activiteiten om afvalstromen te vermarkten en te (laten) verwerken. Om invulling te geven aan onze circulaire ambitie richten we ons op hoogwaardig en duurzaam hergebruik van grondstoffen uit de huishoudens in de Meerlandenregio, het groenafval uit de buitenruimte en ook het afval vanuit bedrijven en maatschappelijke instellingen dat op afval van huishoudens lijkt.

Prestatieoverzicht
In onze Groene Energiefabriek produceerden we zes producten waaronder 2.600.000 M3 groengas en 1.850.000 zakken compost. De kwaliteit van het ingezamelde GFTe is iets lager dan vorig jaar. De hoeveelheid PBD steeg naar ruim 10.000 ton. Op het gebied van AEEA is vanuit de landelijke doelstelling om de e-waste sector meer circulair te maken, een veelbelovende pilot gestart met een fabrikant van wasmachines. Naast beter hergebruik van onderdelen kijkt deze fabrikant tegelijkertijd ook naar de mogelijkheden van een duurzamer ontwerp. In 2022 is de UPV met partijen betrokken in de textielketen uitgewerkt. Deze wordt in 2023 ingevoerd en heeft als doel de mogelijkheden voor hoogwaardig hergebruik van textiel te vergroten en daarmee de milieu-impact van kledingindustrie te verkleinen. Voor de luierstroom onderzoekt Meerlanden met Elsinga de bouw van een innovatieve verwerkingsfabriek voor luiers. Tot slot zijn we met Circulair West gestart met de pilot van het project kringloop bouwmaterialen op een bouwproject en is samen met Nationaal Park Hollandse Duin een Gebiedsgerichte aanpak Stikstof gelanceerd.

Kwaliteit ingezamelde stromen aandeelhoudende gemeenten ↑↓ 2022 2021
*GFT en Etensresten 2,1% 1,9%
*PBD = - -
*Textiel = - -
Van gemeenten en bedrijven
*GFT en Etensresten 58.511 TON 63.496 TON
*PBD 10.006 TON 8.100 TON
*Textiel 1.246 TON 1.150 TON
*AEEA 1.233 TON 1.249 TON
*Luiers = - -
Besparing C02
*GFT en Etensresten 14.575.000 13.805.000

Per grondstof maken wij een afweging over de invulling van onze rol. Voor sommige grondstoffen verzorgen we alleen de inzameling en het vermarkten. Andere grondstoffen sorteren en demonteren we zelf of verwerken we tot nieuwe producten. Bovendien gebruiken we onze kennis van de stakeholders om te adviseren over optimalisering van de inzameling, om nieuwe technische oplossingen te implementeren en om voorlichting te geven aan bewoners, bedrijven en gemeenten.

Hoe schoner een grondstofstroom is, hoe hoogwaardiger de hergebruikmogelijkheden zijn. Vanuit monitoring en marktsituaties van grondstoffen informeren wij gemeenten over deze activiteiten. Bovendien gebruiken we onze kennis van de stakeholders om te adviseren over optimalisering van de inzameling, om nieuwe technische oplossingen te implementeren en om voorlichting te geven aan bewoners, bedrijven en gemeenten. De kwaliteit van de ingezamelde grondstofstromen speelt met name een rol bij GFTe, PBD en Textiel.

Wij verwaarden onze grondstoffen en besparen C2 door vanuit inzicht in grondstoffenketens onze afvalstromen, hoogwaardig, duurzaam en tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten maximaal te hergebruiken.

De rol in de keten gaat twee kanten op. We volgen de gebruikscyclus waarbij we zo hoogwaardig hergebruik mogelijk maken van producten. En koppelen informatie en feedback terug in de keten om te optimaliseren. We zoeken daarbij naar strategische kansen met partners en producenten om de circulaire economie samen te versterken.