De krapte op de arbeidsmarkt is in 2022 verder toegenomen. Het aantal vacatures in het hele land was structureel groter dan het aantal werkzoekenden. Voor Meerlanden merkten we dit zowel voor de operationele functies als staffuncties. Met name tijdens en na de zomerperiode was het lastig om voldoende chauffeurs, beladers en medewerkers groenvoorziening te vinden. In 2022 hebben we 73 operationele vacatures ingevuld en vulden we tien staffuncties in. Hierin was de grootste uitdaging om functies op specifieke vakgebieden in te vullen zoals ICT, maar ook in de openbare ruimte.

Maak van je werk een schone wereld!
Vanuit de branche is de campagne ‘Maak van je werk een schone wereld’ gestart, waaraan Meerlanden heeft meegewerkt. Omdat wij meer vrouwen in de operatie willen, kregen de vrouwen van Meerlanden een prominente plek in deze campagne. Ook is er wederom een wervingsdag georganiseerd om potentiële medewerkers op een leuke manier kennis te laten maken met ons vak. Gelukkig merken wij dat Meerlanden nog steeds een aantrekkelijke werkgever is en dat potentiële medewerkers ons weten te vinden. Het vervullen van operationele vacatures is dan ook goed gelukt. Helaas zagen we een ander beeld bij de inzet van uitzendkrachten. De inzet vanuit de flexibele schil bleek moeizaam. In de zomer van 2022 zorgde dit voor de nodige operationele uitdagingen die geleid hebben tot een stijging van de inhuurkosten.

 

Technisch personeel
Sinds 2020 is Meerlanden deelnemer in het convenant Sterk Techniek Onderwijs Haarlemmermeer Bollenstreek-Noord. Scholen, (regionale) bedrijven en overheid willen leerlingen techniek laten ervaren en hen stimuleren om voor een technische opleiding op vmbo- en mbo-niveau te kiezen. Landelijk wordt technisch personeel steeds schaarser, terwijl techniek in toenemende mate een belangrijke rol speelt. Ook bij Meerlanden ontstaan door toenemende automatisering en digitalisering meer beheer- en onderhoudsfuncties. Als erkend leerbedrijf begeleiden we mbo-studenten die via de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) een opleiding volgen. De studenten werken bij ons en gaan een of twee dagen per week naar school.

 

Traineeprogramma’s
Binnen ons interne traineeprogramma krijgen starters de kans op bij verschillende afdelingen mee te lopen. Ze krijgen een contract voor twee jaar met de optie om te verlengen. Zij krijgen de mogelijkheid om diverse relevante cursussen te volgen met andere trainees binnen de duurzaamheidssector. Inmiddels volgden vier trainees dit programma in de afgelopen vier jaar. In 2022 is er één trainee gestart op de afdeling Beleid en Advies. In 2022 is voor het eerst een traineeship georganiseerd vanuit de brancheorganisatie NVRD gestart. . Doel van dit traineeship is starters op de arbeidsmarkt met hbo/wo-niveau kennis te laten maken met en enthousiast te maken voor een carrière binnen de circulaire economie. Ook Meerlanden heeft als een van de eersten meegedaan met het bieden van een traineeship binnen de circulaire economie. Ook Meerlanden heeft als een van de eerste bedrijven in de branche meegedaan met het bieden van een traineeship