Voor Meerlanden bestaat goed werkgeverschap uit meer dan het bieden van goede werk- en arbeidsvoorwaarden, zoals goede cao’s, eerlijke en gelijke beloningen. Ook het faciliteren van persoonlijke en vakinhoudelijke ontwikkeling, het stimuleren van samenwerking en luisteren naar feedback uit de organisatie hoort daar wat ons betreft bij. Extra aandacht wordt gegeven aan het beheersen van de werkdruk, vooral met het oog op de duurzame inzetbaarheid en vitaliteit van onze mensen.

Duurzame inzetbaarheid: Lekker in je werk!
Het thema duurzame inzetbaarheid is een belangrijk thema voor Meerlanden. Want mensen die met plezier naar het werk gaan en fysiek en mentaal het werk ook goed aan kunnen, daar streven we naar. Binnen Meerlanden bestaat sinds 2020 het programma ‘Lekker in je werk!’. Hieronder valt alles wat met ‘lekker kunnen werken’ te maken heeft, onderverdeeld in vier pijlers: gezondheid en vitaliteit, motivatie en betrokkenheid, leren en ontwikkelen, en in- en ontspanning. 2022 is afgesloten met de introductie van de Lekker Bezigapp. Deze app is een mooie toevoeging aan het programma. Medewerkers kunnen hierin een scan doen en daarna gericht aan de slag gaan met oplossingen.

 

De Lekker Bezig-app
De Lekker Bezig-app biedt onze mensen de mogelijkheid om hun eigen loopbaanontwikkeling te sturen. Het is een platform dat op een eenvoudige wijze toegang biedt tot een breed scala aan cursussen, trainingen, opleidingen en activiteiten. Na een persoonlijke scan krijgt de medewerker € 500 budget om te besteden aan het vergroten van kennis en vaardigheden. Met behulp van de Lekker Bezig-app kan de eigen carrièreontwikkeling worden vormgeven.

Statistieken 2022
% van werknemers dat zijn/haar account heeft geactiveerd 48%
Ingelogd in de app 46%
Persoonlijke scan afgerond 32%
Totaal uitgegeven aan oplossingen €9.535
Aantal werknemers die een activiteit heeft agenomen 32

Week van de Helden
In Nederland zetten zo’n 30.000 medewerkers zich dagelijks in voor het inzamelen van afval en grondstoffen. Zij zijn van vitaal belang voor het draaiend houden van Nederland en verdienen iedere dag onze waardering Tijdens de Week van de Helden worden zij extra in het zonnetje gezet. In 2022 hebben we het evenement breder getrokken naar de gehele operatie. Zo maakten we video’s van diverse afdelingen waarin zij vertellen wie ze zijn en wat ze doen. om op die manier de onderlinge verbintenis tussen afdelingen/staf en operatie te versterken. Ook gaven we collega’s de kans om een (directe) collega in het zonnetje te zetten.

 

Opleidingen
Na de coronajaren was 2022 weer een ‘normaal’ jaar wat opleidingen betreft. Medewerkers worden tijdig ingepland voor een opleiding of cursus zodat zij op tijd weer over de juiste kwalificaties beschikken. In 2022 zijn er in totaal 303 diploma’s en certificaten behaald (237 in 2021).

Certificaat 2022
Rijbewijzen / Code 95 12
Inzameling 63
Milieustraat 35
Openbare ruimte 51
Veiligheid 58
BHV/EHBO 41
Winterdienst 30
MBO-opleidingen 4
Overig 6