Gezondheid en veiligheid zijn belangrijke focuspunten voor ons als werkgever. In het begin van 2022 moesten we wennen aan het nieuwe normaal na de coronapandemie. Het zorgen voor een veilige werkplek voor iedereen, zowel fysiek als mentaal, had onverminderd onze aandacht.

Verzuim
Het verzuim van 2022 (11,2%) is gelijk aan 2021 (11,2%). Echter waar het in 2021 nog sterk werd beïnvloed door de gevolgen van corona, zagen we in 2022 meer langdurig verzuim en ook werkgerelateerd verzuim. Hier is aandacht voor vanuit leidinggevenden in goede samenwerking met de bedrijfsarts. Om de verzuimbegeleiding goed te organiseren zijn er enkele aanpassingen gedaan. Daarmee willen we ervoor zorgen dat de juiste stappen worden gezet en de medewerker de juiste aandacht en begeleiding krijgt.

Verzuim 2022 2021
Verzuimpercentage 11,2% 11,2%
Kort (tot 7 dagen) 0,9% 0,8%
Middellang (8-42 dagen) 1,3% 1,7%
Lang (43-365 dagen) 6,7% 6,9%
> 1 jaar 2,3% 2,0%

Veiligheid
Ongevallen met verzuim meten we aan de hand van het IF-cijfer. Dat is het aantal ongevallen die tot verzuim leiden in een jaar per 1.000.000 gewerkte uren. Het IF-cijfer daalde in 2022 naar 9,2 ten opzichte van 9,8 (2021). Zowel in 2022 als in 2021 waren het zes ongevallen met verzuim als gevolg. De zes ongevallen waren betroffen 2 prik/snij-incidenten met verschillende oorzaken, 3 verstappen/verzwikken met verschillende oorzaken en 1 knieblessure als gevolg van onbalans op de treeplank tijdens het rijden. Naar aanleiding van ieder ongeval is een ongevalsrapportage opgesteld en zijn verbetermaatregelen en toolboxen ingezet om herhaling in de toekomst te voorkomen.

Jaar IF-cijfer Ongevallen met verzuim
2022 9,2 6
2021 9,8 6
2020 6,4 4
2019 14,7 9
2018 6,3 4

Week van de veiligheid – Ik werk veilig of ik werk niet!
Vanuit de Vereniging Afvalbedrijven vond de derde editie van de Week van de Veiligheid plaats. In deze week zet de branche zich breed in om extra aandacht te vragen voor veilig en gezond werken. Naar aanleiding van een hoger IF-cijfer in 2021 en enkele ongevallen die in korte tijd achter elkaar plaatsvonden, hebben we in 2022 voor de operatie de campagne ‘Ik werk veilig of ik werk niet!’ ingezet. Dat deden we onder andere met posters in onze kantoren en werkruimtes. Het uitgangspunt van de campagne was om de operatie het belang van een proactieve houding ten aanzien van veilig werken mee te geven. We zorgen ervoor dat onze mensen in een veilig werkklimaat kunnen werken door veilige voertuigen, machines en/of gereedschappen beschikbaar te stellen, én door ervoor te zorgen dat onze mensen weten hoe zij hier veilig mee om moeten gaan. Maar uiteindelijk zorgen onze mensen er zelf voor dat er ook daadwerkelijk veilig gewerkt worden. We willen dat onze mensen weten dat het veilig/oké is om het werk te weigeren en de onveilige situatie te melden. Alleen dan kunnen wij zo snel mogelijk (potentieel) onveilige situaties oplossen.