We vinden het belangrijk dat ons personeelsbestand een afspiegeling van de samenleving is. Dat we een organisatie zijn waar diversiteit en inclusie vanzelfsprekend zijn en waarin iedereen zich veilig en geaccepteerd voelt. We respecteren en waarderen verschillen, omdat het onze organisatie sterk, innovatief en aantrekkelijk maakt.

SROI
We blijven het belangrijk vinden om ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een plek aan te bieden bij Meerlanden. Wij doen dit nu in samenwerking met AM Match, Spaarnewerkt, Provalu en Panter. Zo demonteren medewerkers AEEA op RSC Schiphol of werken zij onze kringloopwinkel Meerwinkel. Naast mensen uit de sociale werkvoorziening bieden we ook jongeren vanuit het praktijkonderwijs kansen om bij Meerlanden te leren. Hoewel het aantal verschillende medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt aanzienlijk is gedaald, hebben ze samen wel dezelfde hoeveelheid uren gemaakt als de 94 medewerkers in 2021.

SROI 2022 2021
Medewerkers met afstand tot de arbeidsmarkt 78 94
Aantal medewerkers binnen Meerlanden 386 365
% Medewerkers met afstand tot de arbeidsmarkt 22,2% 25,8%

Man-vrouwverhouding
In totaal hebben we zeven vrouwen in leidinggevende posities. Dit is relatief hoog gezien het totaal aantal vrouwen dat bij Meerlanden werkt. Wel zien we een groot verschil tussen de staffuncties en operationele functies. Daarom hebben we vrouwen belicht in de campagne ‘Maak van je werk een schone wereld’, gericht op de operatie