Onze medewerkers zijn essentieel voor de dagelijkse uitvoering van onze dienstverlening, en het realiseren van onze ambities tot excellente dienstverlener en duurzame grondstoffenregisseur. Goed werkgeverschap en zorgen voor duurzame inzetbaarheid is voor ons belangrijk. We willen onze mensen een veilige, inclusieve plek bieden, waarbij zij voldoende mogelijkheden krijgen om zichzelf te ontwikkelen, trots zijn op wat ze doen en met plezier in een goede sfeer samenwerken met collega’s, klanten, leveranciers en partners. Zo werken wij gezamenlijk aan een schone en mooie leefomgeving, voor vandaag én morgen.

Prestatieoverzicht
Met het vervallen van de coronamaatregelen is de werksituatie weer grotendeels als voorheen. In 2022 hadden we gemiddeld 386 (359 FTE) medewerkers in dienst. We hebben het meerjarige programma ‘Lekker in je werk!’ verder onder de aandacht gebracht en hebben als een van de eersten vanuit de branche de app ‘Lekker bezig’ uitgerold. Het personeelsverloop steeg iets, maar ondanks de krapte op de arbeidsmarkt slaagden we erin nagenoeg alle vacatures te vervullen. Hoewel het aantal ongevallen met zes gelijk was aan 2021, daalde het IF-cijfer van 9,8 naar 9,2. Dit is mede dankzij de campagne ‘Ik werk veilig of ik werk niet’. Onder meer als gevolg van corona bleef het verzuim op een nagenoeg onveranderd te hoog niveau, waarbij er vaker sprake was van langdurig verzuim. Ter bevordering van vitaliteit, diversiteit en persoonlijke ontwikkeling liepen afgelopen jaar opnieuw meerdere projecten en initiatieven

Resultaten ↑↓ 2022 2021
Personeelsverloop 7,96% 7,34%
Verdeling vrouw-man in leidinggevende functies 29%/71% 22,6%/77,5%
% medewerkers met afstand tot de arbeidsmarkt 20,2% 25,8%
IF-cijfers (aantal ongevallen met verzuim x 1 mln/aantal gewerkte uren) 9,2 9,8
Verzuim = 11,2% 11,2%