De materiële onderwerpen, die door onze stakeholders het meest relevant worden geacht, reflecteren waar wij op de lange termijn heen willen én waar we de meeste impact op willen maken.

Zo spelen de materiële onderwerpen een belangrijke rol in de invulling van onze strategie. Daarom brachten we van alle materiële onderwerpen het belang en de impact per key-stakeholder in kaart. Op die manier kunnen we onze stakeholders beter begrijpen en tegelijkertijd onze impact op onze stakeholders en de samenleving beter sturen. Meer informatie over onze strategie en strategische pijlers is te vinden in hoofdstuk 5.