Samenwerken met onze stakeholders en doelen realiseren, die er voor onze stakeholders toe doen, vinden we belangrijk. Daarom is het aangaan van relaties met omgevingspartijen breed verankerd binnen Meerlanden. We zijn continu op verschillende manieren en op verschillende niveaus met onze stakeholders in gesprek. Daardoor begrijpen we niet alleen hun belangen beter, maar ook hoe onze activiteiten invloed hebben op hun besluitvormingsproces. Zo zetten we sámen in op maximale win-winsituaties.

Als maatschappelijke organisatie identificeren we verschillende groepen stakeholders, zoals aandeelhoudende gemeenten, bedrijfsmatige klanten, medewerkers, financiers, bevoegd gezag, omwonenden, bracheorganisaties en diverse groepen leveranciers en samenwerkings- en ketenpartners.