De volgende vennootschappen behoren tot de Meerlanden groep:

De werkmaatschappen worden meegenomen in de geconsolideerde jaarrekening. De Meerlanden Compostering B.V. is medevennoot van Groen Gas Haarlemmermeer V.O.F. Dit is een 50% deelneming en wordt naar rato meegenomen in de geconsolideerde jaarrekening