De omzet van Meerlanden wordt gegenereerd door de dienstverlening aan gemeenten en bedrijven en door de afzet van producten uit onze verwerking van GFTe, onze kringloopwinkel en uit het regionaal sorteercentrum. Aan onze klanten bieden wij vanuit onze elf bedrijfslocaties in ons verzorgingsgebied de volgende diensten:

Afvalinzameling
We werken aan een wereld waarin we grondstoffen niet uitputten, maar opnieuw gebruiken. We zamelen grondstoffen en restafval in voor gemeenten, bedrijven en maatschappelijke instellingen. Daarnaast beheren we in onze gemeenten de milieustraten.

Beheer openbare ruimte
Voor een aantal gemeenten doen we het beheer en onderhoud van de openbare ruimte. Daarnaast verzorgen we de gladheidsbestrijding en straatreiniging. We plegen onderhoud aan pompen en gemalen, en voeren rioleringswerken uit. Bij overlast zetten we in op plaag- en ongediertebestrijding.

Verwerking en hernieuwen
In onze Groene Energiefabriek verwerken we GFTe tot groengas, C0₂, warmte, water, compost en citrusbrandstof. Ook sorteren en demonteren we e-waste zodat onderdelen van producten opnieuw gebruikt kunnen worden. Afgedankte spullen krijgen een tweede leven in onze kringloopwinkel. Het is voor ons van groot belang om zorgvuldig om te gaan met wat we hebben en terug te winnen wat van waarde is.

Kennisontwikkeling en advies
Vanuit onze rol als kennis- en adviespartner staan we gemeenten bij met beleids- en communicatieadvies. Met ons programma van A tot Zero adviseren we bedrijven hoe zij duurzaam kunnen ondernemen, bijvoorbeeld over betere inzameltechnieken, communicatie en manieren van hergebruik. Verschillende stakeholders voorzien we regelmatig van rapportages en resultaten. Daarnaast helpen we hen bij uiteenlopende vraagstukken. Met onze educatieprogramma’s bereiken we een groot aantal leerlingen op diverse scholen in de regio