Samen met gemeenten, bedrijven, maatschappelijke instellingen en bewoners werken we aan onze missie ‘Samen Sneller Circulair’. Samen betekent voor ons ook écht samen; we zijn partner van onze klanten en gaan partnerships aan met andere bedrijven. Zo kunnen onze klanten op ons rekenen en steven we in al onze activiteiten naar een excellente dienstverlening

Gemeenten
Onze aandeelhouders zijn acht gemeenten in Noord- en ZuidHolland: Aalsmeer, Bloemendaal, Diemen, Haarlemmermeer, Heemstede, Hillegom, Lisse en Noordwijk. Dit zijn tegelijk ook onze belangrijkste klanten. Wij ontzorgen hen op het gebied van afvalinzameling en –verwerking en beheer van de openbare ruimte. Ook adviseren we regelmatig over innovaties en relevante ontwikkelingen, zoals de circulaire economie. Daarnaast verrichten we werkzaamheden voor andere gemeenten in de regio

Bewoners
Bij 365.000 bewoners in onze regio halen we grondstoffen en restafval op. Daarvoor zetten we in de dienstverlening de meest efficiënte middelen in. Om bewoners bewust te maken van het belang van schone afvalstromen en het verminderen van afval, communiceren we actief met hen en zoeken we naar slimme oplossingen om hun gedrag te beïnvloeden.

Bedrijven
Voor ruim 3.200 bedrijven in onze regio zijn wij verantwoordelijk voor het inzamelen en verwerken van bedrijfsafval en het beheer van bedrijfsterreinen.

Partners
Samen maken we meer impact. Daar waar het een wederzijds voordeel oplevert werken we intensief samen met anderen. Zo zoeken we constant naar nieuwe partners en samenwerkingen om innovatieve en duurzame projecten op te zetten.