Meerlanden is een maatschappelijke en innovatieve onderneming die op inclusieve en vooruitstrevende wijze producten, afval- en grondstoffen inzamelt, verwerkt, hergebruikt en recyclet. In onze regio nemen we actief het voortouw om te werken aan een duurzame en mooie leefomgeving. Daarnaast leveren we energie en warmte en zetten we ons actief in voor duurzaam beheer van de openbare ruimte. Dagelijks zetten vijfhonderd medewerkers, inclusief uitzendkrachten en ongeveer tachtig medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt, zich in voor een schone, hele en veilige openbare ruimte. Als aanjager, kenniscentrum en adviseur zetten we ons in om, gezamenlijk met producenten en andere partners in de keten, de materiaalkringloop te sluiten.

De infographic hiernaast visualiseert onze positie in de waardeketen en onze verbondenheid met onze stakeholders, terwijl we werken aan onze missie.