Om gebruik van (schaarse) grondstoffen te verminderen en hergebruik te stimuleren, ontwikkelde het ministerie van Infrastructuur en Milieu het programma Van Afval Naar Grondstof (VANG).

In dit VANG-programma staan de doelstellingen met betrekking tot het huishoudelijk afval in Nederland voor 2020 en 2025. Dit programma is een belangrijk kader voor afvalbeleid bij onze gemeenten en voor de dienstverlening van Meerlanden. Op 10 maart 2022 is de herijking van het Uitvoeringsprogramma VANG (opgesteld door RWS, VNG, Ministerie I&M en NVRD) Huishoudelijk Afval tot en met 2025 aan de Tweede Kamer aangeboden. De kwaliteit van afvalstromen (schone stromen) wordt steeds belangrijker