Schaarste is en wordt een steeds belangrijker thema. We zien hierin een aantal ontwikkelingen:

Schaarste van grondstoffen: hergebruik gaat voor recycling
Door geopolitieke spanningen en de kwetsbaarheid van de global supply chain zet Europa meer en meer in op grondstoffenzekerheid. De voorraad grondstoffen is eindig; inzet op het afremmen van de vraag van grondstoffen door levensduurverlenging wordt meer en meer belangrijk. Meerlanden onderzoekt welke activiteiten ontwikkeld kunnen worden om hergebruik verder te bevorderen. Een voorbeeld is de pilot met Circulair West als het gaat over tweedehands bouwmaterialen en de pilot met een wasmachine leverancier voor het leveren van onderdelen voor een refurbished wasmachine.

In zijn algemeenheid werkt Meerlanden met de R-ladder. De R-ladder geeft de mate van circulariteit aan in een zestal treden die verschillende strategieën van circulariteit weergeven. Strategieën hoger op de R-ladder besparen meer grondstoffen. Onderstaand een overzicht van circulaire economie, ecodesign en efficiënt materiaalgebruik

Uiteindelijk komen in een circulaire economie zo min mogelijk materialen bij recover’ terecht. Meerlanden richt zich met name op reuse, reduce en recycle.

 

Schaarste op de energiemarkt
De kosten van energie en gas zijn sinds 2021 explosief gestegen. Daarnaast groeit de vraag naar elektriciteit sneller dan het netwerk aan kan. Bij het ontwikkelen van nieuwe activiteiten houdt Meerlanden nadrukkelijker dan voorheen rekening met de eventueel benodigde elektriciteit en wanneer deze beschikbaar is. Ook bij versnelling van de elektrificatie van ons wagenpark speelt de beschikbaarheid van elektriciteit een rol.

 

Schaarste in de ruimte
Het kabinet staat voor grote opgaven op het gebied van de leefomgeving. Met name in het drukker bezette stedelijk West-Nederlands gebied waar Meerlanden haar werk uitvoert, heerst schaarste in de ruimtelijke omgeving. Dat betekent dat onder andere de zoektocht naar nieuwe woningbouwlocaties, locaties voor industrie, ruimte voor de natuur en de realisatie van energietransitie elkaar soms in de weg zitten. De vierkante meter kan in West Nederland nu eenmaal slechts een keer uitgegeven worden, terwijl er meerdere functies een beroep op doen.

De Circulaire economie vraagt om extra ruimte voor opslag en recycling van materialen. Door levensduurverlenging van goederen en recycling is er meer ruimte nodig voor bedrijven zoals Meerlanden met een hogere milieucategorie. Dit betekent dat locaties voor de uitbreiding van milieustraten, een tweede verwerkingslocatie voor GFTe of de luierfabriek. Meerlanden concurreert in het gebied met andere functies.

 

Schaarste op de arbeidsmarkt
De sector staat voor een belangrijke uitdaging: de krapte op de arbeidsmarkt. Vanuit de branche is er veel aandacht om de sector aantrekkelijk te maken voor een bredere doelgroep in kader van goed werkgeverschap zo was er voor de het tweede jaar ‘De Week van de Afvalhelden’ waarbij alle medewerkers werkzaam in de branche uitgebreid in het zonnetje zijn gezet. Meerlanden heeft aan alle medewerkers werkzaam in buitenruimte aandacht besteed.

Daarnaast is er door de NVRD, waarbij Meerlanden een actieve bijdrage heeft geleverd, een wegwijzer ‘inclusief ondernemerschap’ ontwikkeld om bedrijven meer inzicht te geven hoe zij medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt kunnen inzetten. Ook heeft Meerlanden actief geparticipeerd in het programma ‘traineeship Circulaire Economie’. Wij zetten veel effort op het werven en een goede onboarding van nieuwe  medewerkers.