Maatschappelijk groeit het besef wat de gevolgen van klimaatverandering zijn en welke impact we daarvan (zullen) ondervinden.

Vanuit onder andere het klimaatakkoord van de Rijksoverheid worden bedrijven, zoals Meerlanden, nadrukkelijk aangesproken om hun bijdrage te leveren aan de doelstellingen. Zo heeft Meerlanden de ambitie om versneld emissiearme vervoersmiddelen aan te schaffen en worden bedrijven, waaronder Meerlanden, in de toekomst wettelijk verplicht te rapporteren over duurzaamheid. Naast de uitstoot uit vervoersbewegingen is ook bij recycling of hergebruik van grondstoffen vaak sprake van C0₂-uitstoot ergens in de keten.