In de afgelopen jaren wordt steeds meer duidelijk over andere vormen van onderhoud van de openbare ruimte. De ontwikkeling van frequentie gestuurd beheer naar meer belevingsgestuurd beheer is actueel en concreet opgepakt bij de gemeente Aalsmeer. Naast beleving van de openbare ruimte zijn ontwikkelingen rondom biodiversiteit en klimaatadaptatie onverminderd belangrijk gebleven